نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعشهریه دوره حضوریشهریه دوره آنلاینثبت نام
نرم افزار MSP28 ساعتپنجشنبه ها و جمعه ها9 تا 1399/07/10840،000 تومان714،000 تومانثبت نام
نرم افزار PRIMAVERA P630 ساعتیکشنبه ها و سه شنبه ها16 تا 2099/07/20960،000 تومان816،000 تومانثبت نام
نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت دورهتاریخ شروعشهریه دوره حضوریشهریه دوره آنلاینثبت نام
آموزش نرم افزار کامفار24 ساعتپنجشنبه ها و جمعه ها14 تا 1899/07/10980،000 تومان833،000 تومانثبت نام
نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعشهریه دوره حضوریشهریه دوره آنلاینثبت نام
اکسل پیشرفته24 ساعتدوشنبه ها و چهارشنبه ها16 تا 2099/07/14540،000 تومان486،000 تومانثبت نام
نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعشهریه دوره حضوریشهریه دوره آنلاینثبت نام
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
32 ساعتپنجشنبه تا یکشنبه
(فشرده)
9 تا 1799/08/011،170،000 تومان994،500 تومانثبت نام
نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعشهریه دوره حضوریشهریه دوره آنلاینثبت نام
طراحی سایت با وردپرس20 ساعتدوشنبه ها و چهارشنبه ها9 تا 1299/08/05850،000 تومان722،500 تومانثبت نام