در دوره جامع آموزش نرم افزار پریماورا P6 صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی PRIMAVERA P6 را مشاهده کنید.

ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار پریماورا (PRIMAVERA P6)

null

مخاطبان دوره آموزش نرم افزار پریماورا P6 چه کسانی هستند؟

مدیران پروژه، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه، دانشجویان رشته های مهندسی صنایع و مدیریت پروژه و علافه مندان ورود به بازار کار در حوزه مدیریت پروژه از جمله مخاطبان این دوره هستند.

شرکت در دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA P6 در موسسه پویش پایدار نیاز به پیشنیاز خاصی ندارد؛ چرا که اصول و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه که پیش نیاز کار با نرم افزار است، در این دوره تدریس می شود تا دانشجویان عزیز به نحو احسن آموزش ها را فرا گیرند.

null

توضیحات دوره PRIMAVERA P6

توضیحات دوره پریماورا

از عوامل مهم موفقیت یک پروژه، برنامه ریزی و کنترل آن پروژه با استفاده از مفاهیم علمی و ابزارهای مرتبط می باشد. یکی از ابزارهای کارآمد و استاندارد در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه، نرم افزار پریماورا (P6 (PRIMAVERA است. این نرم افزار تحت مالکیت شرکت اوراکل می باشد. پریماورا P6 در سراسر دنیا برای برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنایع مختلف از قبیل نفت و گاز، خودروسازی، ساخت و ساز و فناوری اطلاعات استفاده می شود. در حالی که ابزارهای مدیریت پروژه زیادی وجود دارد، نرم افزار پریماورا (P6 (PRIMAVERA در مدیریت پروژه های بزرگ و پیچیده عملکرد بهتری دارد. لذا یادگیری نرم افزار پریماورا برای تمامی افرادی که در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه فعالیت دارند، امری ضروری است.

دوره آموزش primavera p6

دوره آموزش primavera p6

ما در آموزشگاه پویش پایدار این امکان را فراهم کرده ایم تا افراد علاقه مند با شرکت در دوره آموزشی نرم افزار پریماورا (P6 (PRIMAVERA، مهارت لازم و کافی را برای برنامه ریزی و کنترل پروژه با این نرم افزار پیدا کنند. تا در محیط های کاری فعالیتی تأثیرگذار داشته باشند و عامل موفقیت خود و سازمانشان شوند.

 • null

  سرفصل های دوره آموزش نرم افزار پریماورا (PRIMAVERA P6)

مقدمات کنترل پروژه، آموزش نرم افزار پریماورا، آموزش پریماورا

 • مقدمه ای بر دانش مدیریت پروژه و مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه (مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، شبکه های برداری و گره ای، حل شبکه ها، شناوری های آزاد و کل، …)
 • مفهوم مدیریت پروژه یکپارچه
 • تاریخچه نرم افزار پریماورا P6 و معرفی ورژن های آن
 • آشنایی با محیط نرم افزار (معرفی ریبون ها و ابزارهای نرم افزار)
 • مفهوم ساختار شکست پروژه ها (EPS) و ایجاد آن در نرم افزار پریماورا P6
 • اضافه کردن پروژه (Project) به EPS

ورود اطلاعات پروژه در پریماورا

 • مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و ایجاد آن در نرم افزار پریماورا P6
 • تعریف فعالیت های پروژه (ACTIVITIES)
 • ایجاد ارتباط (RELATIONSHIPS) (پیش نیازی و پس نیازی) میان فعالیت های پروژه
 • زمان بندی پروژه
 • انواع فعالیت (Activity Types)
 • تعریف قیود فعالیت ها (Constraint Type)
 • مفهوم ساختار شکست سازمانی (OBS) و ایجاد و تخصیص آن در نرم افزار پریماورا P6
 • تنظیم های سیستمی و کاربری نرم افزار پریماورا P6
 • ادامه تنظیم های سیستمی و کاربری نرم افزار PRIMAVERA P6
 • شمسی سازی تاریخ ها در نرم افزار PRIMAVERA P6
 • تنظیم تقویم های کلی (GLOBAL)، پروژه (PROJECT) و منابع (REAOURCE) در نرم افزار PRIMAVERA P6
 • تعریف منابع (RESOURCE) و نقش ها (ROLES) و تخصیص آن ها به فعالیت ها
 • تعریف انواع هزینه های وابسته به منبع و مستقل از منبع
 • روش های بودجه بندی پروژه (بالا به پایین و پایین به بالا)
 • تسطیح منابع (Resource Leveling)
 • تعریف ستون های سفارشی
 • فرمول نویسی با استفاده از قابلیت Global Change
 • انواع مدت زمان فعالیت ها (Duration Type)
 • انواع درصد پیشرفت فعالیت ها (%Complete Type)
 • تعریف و تخصیص معیارهای وزنی (W.F)
 • ساختار مقادیر پیشرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی در نرم افزار Primavera P6
 • مفهوم خطوط مبنا (BaseLines) و ذخیره سازی و تخصیص آن ها در پروژه
 • بروزرسانی (وارد کردن اطلاعات واقعی) پروژه بصورت دستی و اتوماتیک
 • تحلیل ارزش کسب شده (EV) به منظور کنترل پیشرفت پروژه
 • تهیه S-CURVE براساس هزینه و درصد پیشرفت کل پروژه
 • مدیریت ریسک ها
 • مدیریت ISSUE ها و THRESHOLD ها
 • پیگیری پیشرفت پروژه (Tracking)
 • کار با WPs & Docs
 • خلاصه سازی اطلاعات
 • مقایسه پروژه های با Claim Digger
 • فیلتر کردن و گروه بندی داده ها
 • EXPORT و IMPORT در نرم افزار Primavera P6
 • ارائه و تمرین پروژه عملی و رفع اشکال
جلسه اول

مقدمات کنترل پروژه، آموزش نرم افزار پریماورا، آموزش پریماورا

 • مقدمه ای بر دانش مدیریت پروژه و مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه (مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، شبکه های برداری و گره ای، حل شبکه ها، شناوری های آزاد و کل، …)
 • مفهوم مدیریت پروژه یکپارچه
 • تاریخچه نرم افزار پریماورا P6 و معرفی ورژن های آن
 • آشنایی با محیط نرم افزار (معرفی ریبون ها و ابزارهای نرم افزار)
 • مفهوم ساختار شکست پروژه ها (EPS) و ایجاد آن در نرم افزار پریماورا P6
 • اضافه کردن پروژه (Project) به EPS
جلسه دوم

ورود اطلاعات پروژه در پریماورا

 • مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و ایجاد آن در نرم افزار پریماورا P6
 • تعریف فعالیت های پروژه (ACTIVITIES)
 • ایجاد ارتباط (RELATIONSHIPS) (پیش نیازی و پس نیازی) میان فعالیت های پروژه
 • زمان بندی پروژه
 • انواع فعالیت (Activity Types)
 • تعریف قیود فعالیت ها (Constraint Type)
 • مفهوم ساختار شکست سازمانی (OBS) و ایجاد و تخصیص آن در نرم افزار پریماورا P6
 • تنظیم های سیستمی و کاربری نرم افزار پریماورا P6
جلسه سوم
 • ادامه تنظیم های سیستمی و کاربری نرم افزار PRIMAVERA P6
 • شمسی سازی تاریخ ها در نرم افزار PRIMAVERA P6
 • تنظیم تقویم های کلی (GLOBAL)، پروژه (PROJECT) و منابع (REAOURCE) در نرم افزار PRIMAVERA P6
 • تعریف منابع (RESOURCE) و نقش ها (ROLES) و تخصیص آن ها به فعالیت ها
جلسه چهارم
 • تعریف انواع هزینه های وابسته به منبع و مستقل از منبع
 • روش های بودجه بندی پروژه (بالا به پایین و پایین به بالا)
 • تسطیح منابع (Resource Leveling)
 • تعریف ستون های سفارشی
 • فرمول نویسی با استفاده از قابلیت Global Change
جلسه پنجم
 • انواع مدت زمان فعالیت ها (Duration Type)
 • انواع درصد پیشرفت فعالیت ها (%Complete Type)
 • تعریف و تخصیص معیارهای وزنی (W.F)
 • ساختار مقادیر پیشرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی در نرم افزار Primavera P6
جلسه ششم
 • مفهوم خطوط مبنا (BaseLines) و ذخیره سازی و تخصیص آن ها در پروژه
 • بروزرسانی (وارد کردن اطلاعات واقعی) پروژه بصورت دستی و اتوماتیک
 • تحلیل ارزش کسب شده (EV) به منظور کنترل پیشرفت پروژه
جلسه هفتم
 • تهیه S-CURVE براساس هزینه و درصد پیشرفت کل پروژه
 • مدیریت ریسک ها
 • مدیریت ISSUE ها و THRESHOLD ها
 • پیگیری پیشرفت پروژه (Tracking)
جلسه هشتم
 • کار با WPs & Docs
 • خلاصه سازی اطلاعات
 • مقایسه پروژه های با Claim Digger
 • فیلتر کردن و گروه بندی داده ها
 • EXPORT و IMPORT در نرم افزار Primavera P6
 • ارائه و تمرین پروژه عملی و رفع اشکال
تخفیفات دوره آموزش نرم افزار کامفار comfar

تخفیفات ویژه دوره آموزشی پریماورا P6

تخفیف گروهی دوره آموزش نرم افزار کامفار

ثبت نام گروهی

3 نفر: 10% تخفیف برای هر دانشپذیر

4 نفر: 15% تخفیف برای هر دانشپذیر

حداقل 5 نفر: 20% تخفیف برای هر دانشپذیر

مجموع تخفیفات دوره های آموزشی پویش پایدار

مجموع تخفیفات

در صورتیکه شامل چند مورد از شرایط تخفیفات باشید، می توانید تا سقف 20% از مجموع تخفیفات بهره مند شوید.

15 درصد تخفیف برای دانشجویان دوره های قبلی پویش پایدار

تخفیف دانشپذیران قبلی

در صورتی که تاکنون در هر یک از دوره های مؤسسه پویش پایدار شرکت کرده اید، جهت دریافت کد تخفیف 15 درصدی به واتساپ مؤسسه پیام دهید.

تخفیف زمانی دوره آموزشی نرم افزار comfar

تخفیف زمانی

5% تخفیف در صورت ثبت نام 20 روز قبل از شروع دوره

10 درصد تخفیف دانشجویی دوره اموزش کامفار comfar

تخفیف دانشجویی

در صورتیکه دانشجوی هر یک از دانشگاه های معتبر ایران هستید، تصویر کارت دانشجویی خود را جهت دریافت کد تخفیف 10 درصدی به واتساپ مؤسسه ارسال فرمایید.

تخفیف همزمان ثبت نام چند دوره موسسه پویش پایدار

ثبت نام همزمان چند دوره

2 دوره: 10% تخفیف برای دوره مازاد

3 دوره: 15% تخفیف برای هر دوره مازاد

حداقل 4 دوره: 20% تخفیف برای هر دوره مازاد

برگزارکننده دوره های سازمانی

برخی از مشتریان سازمانی دوره آموزش پریماورا (PRIMAVERA P6)

دوره کامفار گروه مپنا
بورس کالای ایران
دوره کامفار comfar در صبا باتری
دوره کامفار پتروشیمی مسجد سلیمان
دوره کامفار comfar در پتروشیمی تبریز
دوره کامفار در انجمن پناهندگان دانمارک
دوره آموزش کامفار comfar در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دوره کامفار داروسازی کاسپین تامین
دوره آموزشی کامفار کارا پرنیان شرق
دوره کامفار دانشگاه تهران
سبحان دارو
دوره کامفار توسن تکنو
2022/05/12 15:00:00

مانده تا شروع دوره

مشخصات دوره

مقدماتی تا پیشرفته

نوع دوره: آنلاین

 • null

  شروع: 22 اردیبهشت       پایان: 12 خرداد

 • null

  مدت دوره: 24 ساعت

 • null

  پنجشنبه ها و جمعه ها (15 تا 18:30)

ظرفیت محدود

مدرس آموزش نرم افزار کامفار (comfar) سهیل فتحی

مدرس دوره: مهندس سهیل فتحی

8 سال تجربه در تدریس نرم افزار کامفار

دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تدریس بیش از 40 دوره نرم افزار پریماورا P6 در دانشگاه ها و شرکت های معتبر

در صورت درخواست برگزاری کلاس پریماورا P6 در سازمان یا شرکتتان، با شماره های مؤسسه تماس بگیرید.

null
مبلغ سرمایه گذاری:     1,480,000 تومان
null

خدمات دوره آموزش پریماورا P6

پشتیبانی دوره آموزش نرم افزار comfar

پشتیبانی دوره

در طول دوره و همچنین سه ماه پس از اتمام دوره، دانشجویان می توانند سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانه تیکت سایت پویش پایدار مطرح کرده و تیم ما در طول روز پاسخگوی آن ها خواهد بود.

مطالب آموزشی نرم افزار کامفار comfar

تدریس بروزترین و کامل ترین مباحث در نرم افزار پریماورا P6

جزوه های و فایل های دوره نرم افزار کامفار comfar

در اختیار قرار دادن فایل های تدوین شده
با محوریت بازار کار

مدرک دوره آموزش نرم افزار کامفار comfar

ارائه مدرک دو زبانه و مورد تأیید
سازمان فنی و حرفه ای کشور

نصب نرم افزار کامفار برای دانشجویان دوره

نصب نرم افزار پریماورا P6 برای دانشجویان

آموزش اجرای پروژه عملی در نرم افزار کامفار

اجرای پروژه واقعی در نرم افزار کامفار

ارائه فیلم های آموزشی نرم افزار کامفار comfar

ارائه فیلم ضبط شده تمامی جلسات دوره

بیمه یادگیری دوره اموزش نرم افزار کامفار comfar

بیمه یادگیری با امکان شرکت مجدددر دوره های بعدی پریماورا P6

ویدیوی معرفی دوره نرم افزار پریماورا (PRIMAVERA P6)

2022/05/12 15:00:00

مانده تا شروع دوره

مشخصات دوره

مقدماتی تا پیشرفته

نوع دوره: آنلاین

 • null
  شروع: 22 اردیبهشت

  پایان: 12 خرداد

 • null

  مدت دوره: 20 ساعت

 • null

  پنجشنبه ها و جمعه ها (15 تا 18)

ظرفیت محدود

null

دوره آموزش نرم افزار پریماورا P6 مناسب چه کسانی است؟

مدیران پروژه، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه، دانشجویان رشته های مهندسی صنایع و مدیریت پروژه و علافه مندان ورود به بازار کار در حوزه مدیریت پروژه از جمله مخاطبان این دوره هستند.

شرکت در دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA P6 در موسسه پویش پایدار نیاز به پیشنیاز خاصی ندارد؛ چرا که اصول و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه که پیش نیاز کار با نرم افزار است، در این دوره تدریس می شود تا دانشجویان عزیز به نحو احسن آموزش ها را فرا گیرند.

null

توضیحات دوره کامفار (COMFARIII)

توضیحات دوره پریماورا

از عوامل مهم موفقیت یک پروژه، برنامه ریزی و کنترل آن پروژه با استفاده از مفاهیم علمی و ابزارهای مرتبط می باشد. یکی از ابزارهای کارآمد و استاندارد در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه، نرم افزار پریماورا (P6 (PRIMAVERA است. این نرم افزار تحت مالکیت شرکت اوراکل می باشد. پریماورا P6 در سراسر دنیا برای برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنایع مختلف از قبیل نفت و گاز، خودروسازی، ساخت و ساز و فناوری اطلاعات استفاده می شود. در حالی که ابزارهای مدیریت پروژه زیادی وجود دارد، نرم افزار پریماورا (P6 (PRIMAVERA در مدیریت پروژه های بزرگ و پیچیده عملکرد بهتری دارد. لذا یادگیری نرم افزار پریماورا برای تمامی افرادی که در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه فعالیت دارند، امری ضروری است.

دوره آموزش primavera p6

دوره آموزش primavera p6

ما در آموزشگاه پویش پایدار این امکان را فراهم کرده ایم تا افراد علاقه مند با شرکت در دوره آموزشی نرم افزار پریماورا (P6 (PRIMAVERA، مهارت لازم و کافی را برای برنامه ریزی و کنترل پروژه با این نرم افزار پیدا کنند. تا در محیط های کاری فعالیتی تأثیرگذار داشته باشند و عامل موفقیت خود و سازمانشان شوند.

سرفصل های دوره آموزشی پریماورا P6

جلسه اول

بررسی بخش های یک طرح امکان سنجی

 • مطالعات بازار محصول طرح
 • برآورد تولید داخل و واردات محصول (عرضه)
 • برآورد تقاضای محصول
 • تعیین میزان تولید و فروش محصول
 • مطالعات فنی محصول طرح
 • مطالعات مالی و اقتصادی طرح

تشریح دو مفهوم ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی

معرفی تفصیلی نرم افزار COMFAR III

جلسه دوم

مفاهیم اقتصادی و مالی شامل ارزش زمانی پول، نرخ بازده داخلی (IRR)، خالص ارزش فعلی (NPV)، دوره بازگشت سرمایه نرمال (NPP) و دوره بازکشت سرمایه داینامیک (DPP)

فاز ورود اطلاعات در نرم افزار COMFAR III

 • بررسی پروژه ­های ایجادی و طرح ­های توسعه (Expansion/Rehabilitation)
 • بررسی پروژه ­های مشارکتی/ پروژه های توسعه پاک
 • تعیین برنامه زمان­بندی پروژه (تعیین فازهای ساخت و تولید)
 • تعریف واحدهاي پولي، نرخ تسعیر ارز
 • ورود محصولات (کالاها و خدمات) و ظرفیت اسمی تولید
 • تشریح مفهومی انواع نرخ تنزیل (Discounting Rate) و نحوه محاسبه آن ها

جلسه سوم

 • تعیین نرخ سرمایه گذاری مجدد (REINVESTMENT RATE) و نرخ استقراض (Borrowing Rate) در نرم‌افزار COMFAR III
 • هزینه ­های سرمايه گذاري ثابت (شامل هزینه خرید زمین، ماشین آلات و …)، هزينه ­هاي قبل از بهره ­برداري، دارايي­ هاي ثابت و استهلاک
 • هزینه های هزينه ­هاي مستقيم و غير مستقيم تولید (شامل هزینه های مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی و …)
 • برنامه فروش محصولات پروژه

جلسه چهارم

 • نحوه محاسبه سرمایه­ در گردش (موجودی کالا، حسابهای پرداختنی، پول نقد و حسابهای دریافتنی) و ورود اطلاعات مربوطه به نرم افزار
 • انواع منابع تامین مالی (آورده سهامداران، وام و …) در پروژه ­ها
 • تشریح انواع روش های محاسبه اقساط وام و ورود اطلاعات وام های دریافت شده به نرم افزار COMFAR III
 • ورود نرخ های مالیات با شرایط متفاوت
 • بررسی اثر تورم بر قیمت دارایی ها و محصولات پروژه

جلسه پنجم

تشریح خروجی های نرم افزار

 • تشریح جداول خروجی مربوط به اطلاعات ورودي (شامل هزينه ­هاي سرمايه­ گذاري، هزينه ­هاي توليد، برنامه توليد و فروش، منابع تامين مالي)
 • تحلیل سودآوری پروژه با استفاده از دو شاخص IRR  و NPV
 • بررسی جداول جريانات نقدي به منظور برنامه ­ريزي مالي
 • تحلیل جدول جريانات نقدي تنزيل شده
 • بررسی دوره بازگشت سرمایه نرمال و داینامیک طرح

جلسه ششم

 • تشریح صورت حساب سود و زیان و ترازنامه
 • تحلیل نقطه سربه­ سر محصولات
 • محاسبه قیمت تمام شده محصولات
 • تحلیل حساسیت نتایج پروژه
 • ارائه سناریوهای مختلف سرمایه گذاری و مقایسه آن ها با هم

جلسه هفتم

 • اجرای یک پروژه واقعی در نرم افزار COMFARIII و تحلیل نتایج و گزارش های آن
 • تشریح انواع خطاهای محاسباتی در نرم افزار COMFARIII و رفع آن ها
 • کاربرد نرم افزار اکسل در امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی
 • رفع اشکالات دانشجویان
مدرس آموزش نرم افزار کامفار (comfar) سهیل فتحی

مدرس دوره: مهندس سهیل فتحی

8 سال تجربه در تدریس نرم افزار کامفار

دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تدریس بیش از 40 دوره نرم افزار پریماورا P6 در دانشگاه ها و شرکت های معتبر

در صورت درخواست برگزاری کلاس پریماورا P6 در سازمان یا شرکتتان، با شماره های مؤسسه تماس بگیرید.

null
مبلغ سرمایه گذاری:     1,480,000 تومان
null

خدمات دوره آموزش پریماورا P6

پشتیبانی دوره آموزش نرم افزار comfar

پشتیبانی دوره

در طول دوره و همچنین سه ماه پس از اتمام دوره، دانشجویان می توانند سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانه تیکت سایت پویش پایدار مطرح کرده و تیم ما در طول روز پاسخگوی آن ها خواهد بود.

مطالب آموزشی نرم افزار کامفار comfar

تدریس بروزترین و کامل ترین مباحث در نرم افزار پریماورا (PRIMAVERA P6)

جزوه های و فایل های دوره نرم افزار کامفار comfar

در اختیار قرار دادن فایل های تدوین شده
با محوریت بازار کار

مدرک دوره آموزش نرم افزار کامفار comfar

ارائه مدرک دو زبانه و مورد تأیید
سازمان فنی و حرفه ای کشور

نصب نرم افزار کامفار برای دانشجویان دوره

نصب نرم افزار کامفار برای دانشجویان

آموزش اجرای پروژه عملی در نرم افزار کامفار

اجرای پروژه واقعی در نرم افزار پریماورا P6

ارائه فیلم های آموزشی نرم افزار کامفار comfar

ارائه فیلم ضبط شده تمامی جلسات دوره

بیمه یادگیری دوره اموزش نرم افزار کامفار comfar

بیمه یادگیری با امکان شرکت مجدددر دوره های بعدی پریماورا P6

تخفیفات دوره آموزش نرم افزار کامفار comfar

تخفیفات ویژه دوره آموزشی PRIMAVERA P6

تخفیف زمانی دوره آموزشی نرم افزار comfar

تخفیف زمانی

5% تخفیف در صورت ثبت نام 20 روز قبل از شروع دوره

10 درصد تخفیف دانشجویی دوره اموزش کامفار comfar

تخفیف دانشجویی

در صورتیکه دانشجوی هر یک از دانشگاه های معتبر ایران هستید، تصویر کارت دانشجویی خود را جهت دریافت کد تخفیف 10 درصدی به واتساپ مؤسسه ارسال فرمایید.

تخفیف گروهی دوره آموزش نرم افزار کامفار

ثبت نام گروهی

3 نفر: 10% تخفیف برای هر دانشپذیر

4 نفر: 15% تخفیف برای هر دانشپذیر

حداقل 5 نفر: 20% تخفیف برای هر دانشپذیر

15 درصد تخفیف برای دانشجویان دوره های قبلی پویش پایدار

تخفیف دانشپذیران قبلی

در صورتی که تاکنون در هر یک از دوره های مؤسسه پویش پایدار شرکت کرده اید، جهت دریافت کد تخفیف 15 درصدی به واتساپ مؤسسه پیام دهید.

تخفیف همزمان ثبت نام چند دوره موسسه پویش پایدار

ثبت نام همزمان چند دوره

2 دوره: 10% تخفیف برای دوره مازاد

3 دوره: 15% تخفیف برای هر دوره مازاد

حداقل 4 دوره: 20% تخفیف برای هر دوره مازاد

مجموع تخفیفات دوره های آموزشی پویش پایدار

مجموع تخفیفات

در صورتیکه شامل چند مورد از شرایط تخفیفات باشید، می توانید تا سقف 20% از مجموع تخفیفات بهره مند شوید.

برگزارکننده دوره های سازمانی

برخی از مشتریان سازمانی دوره آموزش کامفار (COMFARIII)

بورس کالای ایران
دوره کامفار comfar در پتروشیمی تبریز
دوره کامفار در انجمن پناهندگان دانمارک
دوره آموزش کامفار comfar در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دوره آموزشی کامفار کارا پرنیان شرق
سبحان دارو
دوره کامفار گروه مپنا
دوره کامفار comfar در صبا باتری
دوره کامفار توسن تکنو
دوره کامفار دانشگاه تهران
دوره کامفار داروسازی کاسپین تامین
دوره کامفار پتروشیمی مسجد سلیمان

آیا با یادگیری نرم افزار PRIMAVERA P6 می توان برای ورود به بازار کار آماده شد؟

پاسخ: مهارت ما در برنامه ریزی و کنترل پروژه صرفاً به مهارت نرم افزاری محدود نمی شود و باید به مبانی و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه (مانند شبکه های گره ای و برداری، اصول تدوین ساختار شکست کار، روابط پیشنیازی میان فعالیت ها و نحوه استفاده از آن ها و بسیاری موارد دیگر) نیز مسلط شویم. ترکیب موارد ذکر شده، مهارت نرم افزاری و همچنین کسب تجربه می تواند ما را در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه به فردی موفق تبدیل کند.

کنترل پروژه چیست؟

کنترل پروژه شامل جمع آوری داده های واقعی از قبیل زمان واقعی انجام فعالیت های پروژه، منابع استفاده شده در هر فعالیت، کیفیت فعالیت های انجام شده و … و مقایسه این داده ها با اطلاعات فاز برنامه ریزی می باشد؛ تا از این طریق در هر مرحله از اجرای پروژه میزان انحرافات از برنامه مشخص شود و برای هدایت پروژه به برنامه تعیین شده اقدامات جدیدی در نظر گرفته شود.

برنامه ریزی پروژه چیست؟

بخشی از مدیریت پروژه است که در آن به تعیین اقداماتی که برای موفقیت پروژه در جنبه های مختلف لازم است، پرداخته می شود. جنبه های مختلف پروژه عبارتند از: یکپارچگی، گستره، زمان، هزینه، کیفیت، منابع، ارتباطات، ریسک، تدارکات و ذینفعان (PMBOK 6). در واقع در مرحله برنامه ریزی پروژه به برنامه ریزی یکپارچگی، برنامه ریزی گستره، برنامه ریزی زمان، برنامه ریزی هزینه، برنامه ریزی کیفیت و … پرداخته می شود تا پروژه در تمامی جنبه های خود با موفقیت انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه