دوره ارزیابی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (COMFAR)

دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) دوره کامفار- دوره نرم افزار کامفار- آموزش کامفار- کلاس کامفار- دوره آموزشی نرم افزار کامفار-دوره آموزش کامفار ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) 2020/07/16 13:00:00 شروع: 26 تیر 99 پایان: 10 مرداد 99 ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) 2020/07/16 13:00:00 شروع: 26 تیر 99…