دوره ارزیابی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (COMFAR)

دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) دوره کامفار- دوره نرم افزار کامفار- آموزش کامفار- کلاس کامفار- دوره آموزشی نرم افزار کامفار-دوره آموزش کامفار ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) 2020/02/06 13:30:00 شروع: 17 بهمن 98 پایان: 6 اسفند 98 ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) 2020/02/06 13:30:00 شروع: 17 بهمن 98…