اولویت عملگرهای ریاضی در اکسل

اولویت عملگرهای ریاضی در اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش فرمول نویسی در اکسل با مثال های مختلف. جلسه بعدی جلسه قبلی ساختار توابع اکسل زمان ویدیو 08:00 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 08:00 دقیقه مدرس دوره…

ساختار توابع در اکسل

ساختار توابع در اکسل – فرمول نویسی با تابع در اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش ساختار توابع در اکسل و فرمول نویسی با تابع در اکسل. جلسه بعدی توالی عملیات ریاضی در اکسل جلسه قبلی فرمول نویسی مقدماتی اکسل زمان ویدیو 29:34 دقیقه مدرس…

آموزش فرمول نویسی در اکسل

آموزش فرمول نویسی در اکسل – همراه با مثال (مقدماتی)

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش فرمول نویسی در اکسل با مثال های مختلف. برو به جلسه بعدی ساختار توابع در اکسل برو به جلسه قبلی تنظیمات چاپ در اکسل زمان ویدیو 12:43 دقیقه مدرس…

تنظیمات چاپ (پرینت) در نرم افزار اکسل

تنظیمات چاپ (پرینت) در اکسل – حل مشکلات پرینت در اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش تنظیمات پرینت (چاپ) در اکسل و پاسخ به سوالاتی از ‍«قبیل چگونه در اکسل پرینت تمام صفحه بگیریم؟»، «پرینت اکسل در یک صفحه» و «حذف حاشیه سفید در پرینت…

آموزش رسم شکل در اکسل

رسم شکل در اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش رسم شکل در اکسل و کار با آن ها. جلسه بعدی پرینت در اکسل برو به جلسه قبلی زبانه Editing اکسل زمان ویدیو 26:01 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی…

آموزش سورت و فیلتر در اکسل

بخش Editing در زبانه Home اکسل – Sort (سورت) و Filter (فیلتر) در اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش ابزارهای بخش Editing در زبانه Home از قبیل Sort (سورت)، Filter (فیلتر)، Autosum (جمع خودکار) و … . جلسه بعدی رسم شکل در اکسل جلسه قبلی بخش Cells اکسل…

بخش Cells در زبانه Home اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش جامع ابزارهای بخش Cells در تب Home اکسل. جلسه بعدی بخش Editing جلسه قبلی بخش Styles زمان ویدیو 18:48 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 18:48 دقیقه مدرس…

بخش Styles در زبانه Home اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش بخش Styles در زبانه Home. جلسه بعدی بخش Cells اکسل جلسه قبلی فرمت سلول ها در اکسل زمان ویدیو 14:27 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 14:27 دقیقه…

آموزش فرمت سلول ها در اکسل

فرمت سلول ها در اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش فرمت سلول ها در اکسل (Format Cells). جلسه بعدی بخش Styles اکسل جلسه قبلی زبانه Home اکسل زمان ویدیو 28:38 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 28:38 دقیقه…

ابزارهای زبانه Home در اکسل

آموزش ابزارهای زبانه Home اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش ابزارهای زبانه Home اکسل. جلسه بعدی ساختار توابع در اکسل جلسه قبلی تنظیمات چاپ در اکسل زمان ویدیو 27:04 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 27:04 دقیقه مدرس…