برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

دوره آموزش نرم افزار MSP دوره MSP- کلاس MSP- آموزش MSP- دوره آموزشی MSP- آموزش نرم افزار MSP- آموزش نرم افزار MS PROJECT- دوره نرم افزار MS PROJECT ویدیوی معرفی دوره نرم افزار MSP کد تخفیف 2 نفر اول or MSPDC1 2020/01/02 08:00:00 شروع: 12 دی 98 پایان: 27 دی 98 ویدیوی معرفی دوره نرم…