گواهینامه PMI-ACP- مدارک مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چابک – مدیریت پروژه اجایل- Agile project management

آخرین ویرایش6 دی 99زمان مطالعه17 دقیقهنویسندهدرّین صفاری مدیریت پروژه چابک یا اجایل (Agile): خانه » برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیریت پروژه چابک یا اجایل یا همان Agile Project Management (APM) یک رویکرد با استفاده از تکرار و تکامل برای فرآیند مدیریت پروژه و تحویل خروجی های پروژه است. اسکرام Scrum و کانبان kanban دو…

چرخه حیات پروژه و چرخه حیات محصول

چرخه عمر پروژه – چرخه عمر محصول

آخرین ویرایش6 دی 99زمان مطالعه17 دقیقهنویسندهدرّین صفاری چرخه عمر یا چرخه حیات پروژه و محصول خانه » برنامه ریزی و کنترل پروژه چرخه های حیات (Life Cycle, LC): چرخه حیات پروژه یا Project Life Cycle چرخه حیات محصول یا Product Life Cycle ممکن است تصور کنید چرخه حیات پروژه و چرخه حیات محصول یکسان یا…

تعریف تحویل شدنی ها یا اقلام قابل تحویل پروژه (Deliverables) طبق استاندارد PMBOK

آخرین ویرایش6 دی 99زمان مطالعه17 دقیقهنویسندهدرّین صفاری تعریف تحویل شدنی ها یا اقلام قابل تحویل پروژه (Deliverables) طبق استاندارد پمباک: خانه » برنامه ریزی و کنترل پروژه   A deliverable is defined as “any unique and verifiable product, result, or capability to perform a service that is required to be produced to complete a process,…

نقش های کلیدی مختلف در مدیریت پروژه – مدیران پروژه – ذینفعان پروژه – تیم کاری پروژه – حامیان پروژه

آخرین ویرایش6 دی 99زمان مطالعه17 دقیقهنویسندهدرّین صفاری نقش های کلیدی مختلف در مدیریت پروژه خانه » برنامه ریزی و کنترل پروژه   1-مدیران مختلف شامل: مدیران ستادی یا FM (Functional Manager) مدیران عملیاتی یا OM (Operation Manager) مدیران منابع یا RM (Resource Manager) مدیران پروژه یا PM (Project Manager) مدیران طرح یا PgM (Program Manager)…

استاندارد PMBOK – تغییرات پیش رو در آزمون PMP – ویرایش هفتم استاندارد PMBOK و تعاریف آن

آخرین ویرایش6 دی 99زمان مطالعه17 دقیقهنویسندهدرّین صفاری استاندارد PMBOK، تغییرات پیش رو در آزمون PMP و ویرایش هفتم استاندارد PMBOK – تعاریف پروژه، طرح، پرتفولیو و عملیات در استاندارد PMBOK خانه » برنامه ریزی و کنترل پروژه   استاندارد PMBOK موسسه PMI، معروف‌ترین، قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین استاندارد جهانی در حوزه مدیریت پروژه است. بنابراین به عنوان…

آشنایی با مؤسسات و گواهینامه های مطرح مدیریت پروژه – مدرک PMP

آخرین ویرایش6 دی 99زمان مطالعه17 دقیقهنویسندهدرّین صفاری استانداردهای مدیریت پروژه- گواهینامه های مدیریت پروژه – مؤسسات مدیریت پروژه – استاندارد PMBOK و گواهینامه PMP خانه » برنامه ریزی و کنترل پروژه آشنایی با مؤسسات مطرح حوزه مدیریت پروژه (PM) در دنیا: PMI (Project Management Institute) – موسسه مدیریت پروژه آمریکا IPMA (International Project Management Association)…

مدیریت پروژه با نرم افزار پریماورا

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار پریماورا P6

در دوره جامع آموزش نرم افزار پریماورا P6 صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی PRIMAVERA P6 را مشاهده کنید. ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار پریماورا (PRIMAVERA P6) مخاطبان دوره آموزش نرم افزار پریماورا P6 چه کسانی هستند؟ مدیران پروژه، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه،…

دوره مدیریت پروژه با MS Project

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

در دوره جامع آموزش نرم افزار MS Project صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی MSP را مشاهده کنید. ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار MSP مخاطبان دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP چه کسانی هستند؟ سرمایه گذاران طرح های مختلف صنعتی،…