مدیریت پروژه با نرم افزار پریماورا

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار پریماورا P6

در دوره جامع آموزش نرم افزار پریماورا P6 صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی PRIMAVERA P6 را مشاهده کنید. ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار پریماورا (PRIMAVERA P6) مخاطبان دوره آموزش نرم افزار پریماورا P6 چه کسانی هستند؟ مدیران پروژه، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه،…