دوره مدیریت پروژه با MS Project

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

در دوره جامع آموزش نرم افزار MS Project صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی MSP را مشاهده کنید. ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار MSP مخاطبان دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP چه کسانی هستند؟ سرمایه گذاران طرح های مختلف صنعتی،…