دوره آموزش کامفار

دوره آموزشی ارزیابی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (COMFAR)

در دوره جامع آموزش نرم افزار کامفار صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی کامفار را مشاهده کنید. ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFARIII) دوره آموزش نرم افزار کامفار مناسب چه کسانی است؟ سرمایه گذاران طرح های مختلف صنعتی، خدماتی و عمرانی، صاحبان ایده و…

مدیریت پروژه با نرم افزار پریماورا

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار پریماورا P6

در دوره جامع آموزش نرم افزار پریماورا P6 صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی PRIMAVERA P6 را مشاهده کنید. ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار پریماورا (PRIMAVERA P6) مخاطبان دوره آموزش نرم افزار پریماورا P6 چه کسانی هستند؟ مدیران پروژه، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه،…

دوره مدیریت پروژه با MS Project

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

در دوره جامع آموزش نرم افزار MS Project صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی MSP را مشاهده کنید. ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار MSP مخاطبان دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP چه کسانی هستند؟ سرمایه گذاران طرح های مختلف صنعتی،…

کارگاه آموزش اکسل

دوره آموزش اکسل پیشرفته (Advanced Excel)

در دوره جامع آموزش نرم افزار اکسل پیشرفته صفر تا صد آن را آموزش می بینید… در ویدیوی زیر اطلاعات کامل دوره آموزشی اکسل پیشرفته را مشاهده کنید… ویدیوی معرفی دوره آموزشی اکسل پیشرفته دوره آموزش نرم افزار اکسل در سطح پیشرفته مناسب چه کسانی است؟ اگر شما یک کارمند مشغول به کار هستید، یا…