آخرین ویرایش
6 دی 99
زمان مطالعه
17 دقیقه
نویسنده
درّین صفاری

استانداردهای مدیریت پروژه- گواهینامه های مدیریت پروژه – مؤسسات مدیریت پروژه – استاندارد PMBOK و گواهینامه PMP

خانه » مدیریت پروژه » آشنایی با مؤسسات و گواهینامه های مطرح مدیریت پروژه – مدرک PMP

آشنایی با مؤسسات مطرح حوزه مدیریت پروژه (PM) در دنیا:

 • PMI (Project Management Institute) – موسسه مدیریت پروژه آمریکا
 • IPMA (International Project Management Association)
 • AXELOS Institute
 • APM (Association for Project Management)
 • AIPM (Australian Institute of Project Management)
 • AMA (American Management Association)
 • ASAPM (American Society for the Advancement of Project Management)
 • SCRUM Institute
 • IAPM (International Association of Project Managers)

گواهینامه های مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI Certificates):

 1. CAPM (Certificate Associate in Project Management) – دانشیار خبره مدیریت پروژه
 2. PMP (Project Management Professional) – مدیریت حرفه ای پروژه
 3. PfMP (Portfolio Management Professional) – مدیریت حرفه ای پرتفولیو
 4. PgMP (Program Management Professional) – مدیریت حرفه ای طرح
 5. PMI-PBA (PMI Professional Business Analysis) – تحلیل کسب و کار حرفه ای
 6. PMI-RMP (PMI Risk Management Professional) – مدیریت حرفه ای ریسک
 7. PMI-SP (PMI Scheduling Professional) – زمانبندی حرفه ای
 8. PMI-ACP (PMI Agile Certificated Practitioner) – مدیریت پروژه های چابک
 9. OPM3 Certified Professional (Organizational Project Management Maturity Model) – مدرک حرفه ای در مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)


گواهینامه CAPM- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه CAPM- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه PMP- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه PMP- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه PfMP- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه PfMP- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه PgMP- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه PgMP- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه PMI-ACP- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه PMI-ACP- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه PMI-RMP- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه PMI-RMP- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه های مؤسسه  AXELOS:

 

 1. Prince2 certificate (Projects in Controlled Environments) – مدیریت پروژه در محیط های کنترل شده

  مدارک Prince2 در سه سطح Foundation level- Practitioner level- Professional level میباشد.

 2. Prince2 Agile certificate – مدیریت پروژه های چابک در محیط های کنترل شده

   مدارک Prince2 Agile در دو سطح Foundation level- Practitioner level میباشد.

 3. MSP certificate (Managing Successful Programmes) – مدیریت موفق طرح ها

   مدارک MSP در سه سطح Foundation level- Practitioner level- Advanced Practitioner level میباشد.

 4. MOR certificate (Management of Risk) – مدیریت ریسک
 5. MOP certificate (Management of Portfolio) – مدیریت پرتفولیو
 6. MOV certificate (Management of Value) – مدیریت ارزش

   مدارک MOV در دو سطح

  Foundation level- Practitioner level میباشد.

 7. P3O certificate (Portfolio, Programme and Project Offices) – دفاتر پروژه، طرح و پرتفولیو
موسسه AXELOS

موسسه AXELOS

 

گواهینامه Prince2 Foundation- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه Prince2 Foundation- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه Prince 2 Partitioner- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه Prince 2 Partitioner- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه Prince 2 Agile Foundation- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه Prince 2 Agile Foundation- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه Prince 2 Agile Practitioner- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه Prince 2 Agile Practitioner- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه های موسسه  IPMA:

 

 1. IPMA LA or level A (Certified Projects Director) – راهبر پروژه ها
 2. IPMA LB or level B (Certified Senior Project Manager) – مدیر ارشد پروژه ها
 3. IPMA LC or level C (Certified Project Manager) – مدیر پروژه
 4. IPMA LD or level D (Certified Project Management Associate) – دستیار مدیر پروژه
موسسه IPMA

موسسه IPMA


گواهینامه IPMA Level D- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه IPMA Level D- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه های موسسه  Scrum:

 

 1. CSM (Certified Scrum Master) – اسکرام مستر
 2. PSM (Professional Scrum Master) – اسکرام مستر حرفه ای
 3. PAL (Professional Agile Leadership) – رهبری چابک حرفه ای
اسکرام در مدیریت پروژه

اسکرام در مدیریت پروژه


گواهینامه PSM- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه PSM- مدارک مدیریت پروژه


گواهینامه CSM- مدارک مدیریت پروژه

گواهینامه CSM- مدارک مدیریت پروژه

 

گواهینامه های موسسه  AIPM:

 

 1. CPPP (Certified Practising Project Practitioner) – متخصص پروژه ها
 2. CPPM (Certified Practising Project Manager) – مدیر پروژه ها
 3. CPSPM (Certified Practising Senior Project Manager) – مدیر ارشد پروژه ها
 4. CPPD (Certified Practising Project Director) – راهبر پروژه ها
 5. CPPE (Certified Practising Portfolio Executive) – مدیر اجرایی پرتفولیو
موسسه مدیریت پروژه AIPM

موسسه مدیریت پروژه AIPM

17 گواهینامه برتر مدیریت پروژه در سال 2020:

 

 

گواهینامه های بین المللی مدیریت پروژه در دنیا

گواهینامه های بین المللی مدیریت پروژه در دنیا

مهم ترین استانداردهای مدیریت پروژه:

 

 1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – گستره دانش مدیریت پروژه – PMI منتشر شده توسط
 2. Prince2 (Projects in Controlled Environments) – مدیریت پروژه در محیط های کنترل شده – AXELOS منتشر شده توسط
 3. ICB (IPMA Competence Baseline) – IPMA مبنای شایستگی در – IPMA منتشر شده توسط
 4. OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) – مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی – PMI منتشر شده توسط
استانداردهای مدیریت پروژه

استانداردهای مدیریت پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه