دوره آموزش اکسل مقدماتی

تعداد جلسات دوره: ادامه دار مدت زمان دوره: ادامه دار تعداد دانشجویان: 1500 نفر 500 هزار تومان – ارائه رایگان سهیل فتحی مدیر و موسس پویش پایدار نزدیک به 10 سال سابقه تدریس اکسل در شرکت های بزرگ امید به همراهی در جهت موفقیت هم وطنان عزیزم من در این دوره تمامی تجربیات 10 ساله…