بخش Styles در زبانه Home اکسل

بخش Styles در زبانه Home اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش بخش Styles در زبانه Home. جلسه بعدی بخش Cells اکسل جلسه قبلی فرمت سلول ها در اکسل زمان ویدیو 14:27 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 14:27 دقیقه…

آموزش فرمت سلول ها در اکسل

فرمت سلول ها در اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش فرمت سلول ها در اکسل (Format Cells). جلسه بعدی بخش Styles اکسل جلسه قبلی زبانه Home اکسل زمان ویدیو 28:38 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 28:38 دقیقه…

ابزارهای زبانه Home در اکسل

آموزش ابزارهای زبانه Home اکسل

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای آموزش ابزارهای زبانه Home اکسل. جلسه بعدی ساختار توابع در اکسل جلسه قبلی تنظیمات چاپ در اکسل زمان ویدیو 27:04 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 27:04 دقیقه مدرس…

آموزش فضای کلی نرم افزار اکسل

معرفی محیط نرم افزار اکسل (آموزش تصویری اکسل)

سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر؛ آرزوی اوقات خوشی رو براتون داریم 🙂 در این جلسه از سری آموزش های پویش پایدار در خدمتتون هستیم برای معرفی محیط کلی نرم افزار اکسل (آموزش تصویری اکسل). جلسه بعدی زبانه Home جلسه قبلی ورژن های اکسل زمان ویدیو 14:19 دقیقه مدرس دوره سهیل فتحی زمان ویدیو 14:19 دقیقه…